Mapa PODGiK

Mapa PODGiK, czyli mapa lokalizacji jednostek prowadzących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny na Dolnym Śląsku wraz z granicami powiatów.